Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Overordnede mål for arkivtjenesten i Midtre Gauldal kommune

Overordnede mål for arkivtjenesten

  • Arkivtjenesten skal arbeide etter gjeldende retningslinjer og rutiner 
  • Sørge for sikker dokumentfangst av arkivverdig dokumentasjon
  • Kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre dokumentasjonen
  • Sørge for at skjermet dokumentasjon ikke kommer på avveier
  • Sørge for sikker lagring og oppbevaring av dokumentasjonen
  • Utføre kassasjon i henhold til kommunens gjeldende kassasjonsplan for de enkelte fagområder.
Laster...