Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Bestandsoversikt - Fjernarkivet på Rådhuset

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Bestandsoversikt – fjernarkivet – Midtre Gauldal kommune

 

Type arkiv

Årstall

Antall hyllemeter i bortsettingsarkivet

Avleveres når?

Bestand i fjernarkiv/kommentarer

Saksarkiv

1996-2006

8

2025?

Pakket og klart for sending

Møtebøker - utvalg

 

3

2025?

Pakket og klart for sending

Personalmapper

 

11

 

Oppbevares i fjernarkiv frem til evnt scanning

Personalsaker

1997-2006

6

2025?

Pakket og klar for sending

Elevmapper - Støren ungdomsskole*

 

3

Etter 10-årsregelen

 Oppbevares i fjernarkivet 

Singsås BH, barnemapper*

2000-2017

1

2027

Avleveres etter 10-årsregelen. 

Støren BH, barnemapper*

2008-2012

1

2025

Avleveres etter 10-årsregelen

EKT

 

36

 

Pakket og klart for sending

SUK

 

2,5

Gamle skogbruksplaner

Avleveres når de nye planene er ferdige.

Helse og familie

 

72

 

Det som står igjen er for nytt til å sendes (bl.a klientmapper)

Økonomi/Regnskap

 

162

Skal ikke avleveres

Oppbevares i fjernarkive i 10 år og deretter makulering ihht Regnskapsloven

Avtaler/kontrakter/skjøter

 

1 lite skap

 

Fjernarkivet

 

Forum Winsak: 1997-2006

Ephorte: 2006-2022

* Elevmapper og barnehagemapper av nyere dato, oppbevares ved den enkelte enheten.