Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Funksjonsbasert arkivplan - 011122-311227

MidtreGauldal_cmyk (1)

Håndbok for saksbehandling og arkiv
Arkivplan for Midtre Gauldal kommune

Om arkivplan
Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Midtre Gauldal kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Midtre Gauldal kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."
Den elektroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Kommunedirektøren har arkivansvaret
Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne, som vedtas årlig i kommunens overordnede Handlingsprogram med økonomiplan.
I kommunen er det kommunedirektøren som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Arkivansvaret og arkiveringsplikten er svært viktig for kommunen som offentlig myndighet. Samfunnet forventer og krever gjennom lov at vi skal holde oversikt over vår virksomhet, dokumentere våre vedtak og arbeid for ettertiden og for å sjekke vår forvaltningspraksis. Publikum har også rett til å tilgang til hva forvaltningen gjør, og dette er viktig for rettsvernet. Gjennom arkiv har vi også en kilde til samfunnets kulturarv og derigjennom muligheter for kontroll, tilsyn og forskning.

Som kommunedirektør i Midtre Gauldal kommune forventer jeg at ledere og ansatte i kommunen setter seg godt inn i og følger retningslinjene i arkivplanen.

Midtre Gauldal kommune

Alf-Petter Tenfjord
Kommunedirektør